Wettelijke vermeldingen

 

1. Wettelijke vermeldingen

De website www.chestergarden.com wordt beheerd door het bedrijf CHESTERGARDEN BV - Rue Saint-Alexandre 5b/ 22 te 7100 Haine-Saint-Pierre, België - BTW BE-0760.675.879, RPM: Bergen, België - support@chestergarden.be. 

2. Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website https://www.chestergarden.be, zowel persoonlijk als namens de rechtspersoon waarvoor u handelt als gemachtigde, impliceert de acceptatie van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Als u één of meer van de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, wordt u verzocht geen gebruik te maken van de website of de diensten.

CHESTERGARDEN BV is gemachtigd om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een deel of het geheel van de website en de Algemene Gebruiksvoorwaarden te herzien. We raden u daarom aan om regelmatig de Algemene Gebruiksvoorwaarden te bekijken.

3. Beschrijving van de aangeboden diensten

De website www.chestergarden.com heeft als doel informatie te verspreiden die zo nauwkeurig en actueel mogelijk is over de activiteiten van het bedrijf.

De presentatie en inhoud van de website worden u aangeboden "zoals ze zijn". CHESTERGARDEN BV garandeert niet uitdrukkelijk of stilzwijgend de toegankelijkheid van de website, de nauwkeurigheid van deze gegevens en het ontbreken van updates, of deze nu van haar of van derde partij partners die deze informatie verstrekken, zijn.

De hyperlinks op de website die gebruikers naar andere websites leiden, dragen niet de verantwoordelijkheid van CHESTERGARDEN BV voor de inhoud van deze sites.

4. Intellectuele eigendom en vervalsingen

CHESTERGARDEN BV heeft het gebruiksrecht op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, waaronder teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van enig of alle elementen van de website, ongeacht het middel of de procedure die wordt gebruikt, is verboden.

CHESTERGARDEN BV staat de creatie zonder voorafgaande aanvraag van oppervlaktekoppelingen toe (oppervlakte linking) die verwijzen naar de startpagina van de website of naar elke andere pagina in zijn geheel. Maar het gebruik van alle technieken die erop gericht zijn om een deel of het geheel van de website op te nemen in een website door de precieze oorsprong van de informatie op enigerlei wijze te maskeren of verwarring te creëren over de oorsprong van de informatie, zoals framing of inlining, vereist een schriftelijke toestemming.

5. Beheer van persoonlijke gegevens

Bij het gebruik van de website www.chestergarden.com kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft verkregen tot de website, de internetprovider van de gebruiker en het IP-adres van de gebruiker.

CHESTERGARDEN BV verzamelt in elk geval geen persoonlijke informatie van de gebruiker, tenzij dit nodig is voor bepaalde diensten die door de website https://www.chestergarden.be worden aangeboden en voor statistische doeleinden. De gebruiker verstrekt deze informatie op eigen initiatief, bijvoorbeeld bij het invoeren ervan. Het is dan aan de gebruiker van de website duidelijk gemaakt of het verstrekken van deze informatie verplicht is of niet.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.chestergarden.com zonder toestemming gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, verkocht of op een andere manier aan derden verstrekt. Alleen in het geval van de overname van ChesterGarden.com en haar rechten, zou de overdracht van deze informatie aan de eventuele koper plaatsvinden, die op zijn beurt dezelfde verplichting heeft om de gegevens ten aanzien van de gebruiker van de website te bewaren en te wijzigen.

Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, worden gebruikers geïnformeerd dat ze recht hebben op toegang, verbetering van de betreffende nominatieve informatie en op bezwaar. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een eenvoudig schriftelijk verzoek aan :

CHESTERGARDEN BV
Rue Saint-Alexandre 5b/22
7100 Haine-Saint-Pierre - België

e-mail : support@chestergarden.be

Gebruikers van de website moeten de Belgische wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, naleven. Bovendien moeten ze zich onthouden van de verzameling, opname, vervorming of gebruik van informatie waar ze toegang toe hebben en in het algemeen van elke daad die een inbreuk op de privacy of de reputatie van personen kan veroorzaken.

6. Hyperlinks en cookies

De website www.chestergarden.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, geplaatst met toestemming van CHESTERGARDEN BV. CHESTERGARDEN BV heeft echter geen mogelijkheid om de inhoud van de bezochte websites te verifiëren en zal daarom geen verantwoordelijkheid dragen.

Een of meer cookies zullen op de harde schijf van de computers worden geplaatst die toegang hebben tot de website. Een cookie is een klein bestand uitgegeven door een server bezocht door een gebruiker en opgeslagen op de harde schijf. De cookies verzonden vanaf de website https://www.chestergarden.be registreren informatie over de navigatie op de website vanaf de computer waarop de cookie is opgeslagen (de bezochte pagina's, de datum en tijd van de consultatie, enz.).

Het weigeren van de installatie van een cookie kan leiden tot onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan echter zijn computer configureren om de installatie van cookies te weigeren.

U kunt deze uitschakelen op de website in de sectie "privacy" of rechtstreeks in uw browser op de volgende manier:

Edge

 1. Kies het menu "Tools" en vervolgens "Internetopties"
 2. Klik op het tabblad "Privacy"
 3. Selecteer het gewenste niveau met de schuifregelaar

Mozilla Firefox

 1. Kies het menu "Tools" en vervolgens "Opties"
 2. Klik op het tabblad "Privacy"
 3. Selecteer het gewenste niveau in de uitklapbare lijst "Bewaarregels"

Google Chrome

 1. Klik op het pictogram om het instellingenmenu te openen
 2. Klik op "Opties"
 3. In het gebied "Geschiedenis" selecteer je "Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis"
 4. Kies het gewenste niveau

Safari

 1. Klik in het menu op "Safari"
 2. Klik op "Voorkeuren"
 3. In het tabblad "Beveiliging" selecteer het gewenste niveau

7. Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie

Elke geschil met betrekking tot het gebruik van deze website of betreffende de acceptatie, interpretatie of naleving van deze Algemene Voorwaarden zal uitsluitend onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Franstalige rechterlijke instanties van Bergen die het Belgische recht zullen toepassen.