Deze algemene voorwaarden bepalen zonder afbreuk te doen aan specifieke voorwaarden, de verplichtingen van beide partijen bij verkoop en prestaties die door onze diensten worden uitgevoerd in het kader van e-commerce in Europa. Door de bevestiging van de bestelling via onze website te accepteren, erkent onze mede-contractant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te hebben kennisgenomen en te hebben aanvaard, waarbij het begrepen wordt dat elke bestelling van een product via onze website de raadpleging en de uitdrukkelijke acceptatie van de verkoopvoorwaarden veronderstelt. Deze verkoopvoorwaarden kunnen door de klant worden opgeslagen of geprint. De bepalingen waar niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen afwijkingen die het onderwerp zijn van een schriftelijke overeenkomst van onze kant, kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze mede-contractanten en de onze, wordt overeengekomen dat de laatste zullen prevaleren. Chester is een geregistreerd en geëxploiteerd merk van de besloten vennootschap Chestergarden met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Haine-Saint-Pierre CP7100, Rue Saint-Alexandre 5b/ 22 (BTW-nummer BE0760.675.879). Commentaar of suggesties zijn welkom en kunnen naar ons worden verzonden op het volgende adres: support@chestergarden.be.

2. Producten

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de producten die we aanbieden op onze website de producten die op de dag van de bestelling beschikbaar zijn, binnen de beschikbare voorraad.

3. Bestellingen

Geldige bestellingen zijn die welke geleverd moeten worden in de landen die op de bestelpagina staan vermeld. De bestelling wordt geplaatst door op duidelijke, volledige en juiste wijze de verplichte velden in het online bestelformulier in te vullen volgens de beschreven stappen.

Eventuele verzendkosten worden berekend tijdens het aankoopproces en toegevoegd aan de prijzen van de bestelling.

Wijzigingen door de klant aangebracht aan zijn bestelbon of aanbieding zijn alleen geldig indien wij deze schriftelijk hebben geaccepteerd en bevestigd.

Bij een eenzijdige annulering van een bestelling door de tegenpartij, behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen van 30% van het totale bedrag van de bestelling.

De consument zoals gedefinieerd in artikel I.1. van titel 1 van het Belgisch economisch recht kan bij onze verplichtingen niet uitgevoerd zijn, het voordeel eisen van de toepassing van schadevergoedingen en rente in de mate en onder de voorwaarden vastgesteld door deze bepaling.

4. Bestelling bevestigen

Het verkoopproces verloopt als volgt:

1) De klant voegt het of de product(en) toe aan zijn winkelwagen.

2) De klant kan vervolgens zijn winkelwagen bekijken. Wanneer de klant zijn winkelwagen bekijkt, kan hij daar een samenvatting van zijn bestelling en de prijs zien.

3) Wanneer de klant op "bestellen" klikt, komt hij op een pagina die bevat:

a. Een formulier om in te vullen met de gegevens van de koper (naam, voornaam, volledig adres, e-mail, telefoon, leveringsadres). Opmerking: dit formulier zal al ingevuld zijn als de klant zich eerder heeft geregistreerd en aangemeld op de website.

b. De samenvatting van de bestelling met de prijs.

c. Beschikbare verzendmethoden

d. Beschikbare betaalmethoden

 

4) Als de klant op "Betaal nu" heeft geklikt, wordt hij automatisch doorverwezen naar een beveiligde pagina van onze betalingsleverancier: Stripe of PayPal, waar hij wordt uitgenodigd om zijn betaling te verrichten.

5) Zodra de betaling is voltooid, ontvangt de klant automatisch een e-mail met de details van zijn bestelling.

6) De bestelling wordt vervolgens verwerkt door het Chestergarden-team.

5. Levertijden

Het team van Chestergarden doet altijd zijn best om zo snel mogelijk te leveren. Onze gebruikelijke leveringsdagen zijn:

- 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling voor pakketten tot maximaal 30 kg;

- 10 werkdagen voor het houten tuinassortiment (moestuintjes, schommels, ...);

- 3 tot 4 weken voor het assortiment schuur (tuinhuis, carport, kiosk, paviljoen, garage);

Zelfs in dat geval bevrijden de volgende omstandigheden ons van onze levertijden:

1 - Gevallen van overmacht (inclusief, maar niet beperkt tot, stakingen, technische storingen, overstromingen, branden, producttekorten bij onze leverancier, computervirussen, epidemieën, enz.);
2 - Als de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd;
3 - Als de klant ons niet de nodige informatie verstrekt voor de verwerking van zijn bestelling.

6. Leveringen - vervoer

De levering van de bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres tijdens de bestelling. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerde levering als het adres verkeerd is opgegeven door de klant.

7. Herroepingsrecht - informatie - kopers die handelen voor niet-commerciële doeleinden

U kunt binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van uw aankoop één of meer artikelen terugsturen. De artikelen moeten in de originele verpakking en in perfecte staat bij ons worden teruggezonden. Na ontvangst van uw pakket en bevestiging van uw retour door ons retourcentrum, zult u worden terugbetaald. De termijn voor terugbetaling ligt tussen 5 en 10 werkdagen na ontvangst van het pakket in ons controlecentrum. Verzendkosten kunnen voor elke retourvraag in rekening worden gebracht. Deze kosten worden berekend op basis van de grootte van het pakket en de verzendlocatie. Als er verzendkosten van toepassing zijn, worden ze tijdens het retourproces medegedeeld.

8. Prijzen

De vastgestelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.

Tenzij anders vermeld, bevatten ze geen verwerkings- of verzendkosten, die apart in rekening worden gebracht.

Onze prijzen zijn in principe niet herzienbaar, maar we kunnen deze wel aanpassen aan veranderingen in de BTW-percentages die plaatsvinden voor de datum van levering.

9. Betaling

Een bestelling wordt alleen verzonden nadat de betaling ervan is geverifieerd. De leveringsdata vermeld in artikel 5 beginnen pas op het moment dat de betaling van de bestelling is geverifieerd.

10. Garantie bij verkoop - Koper die handelt in niet-professionele zin

De koper geniet van de wettelijke rechten volgens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen.

Volgens artikel 1649quater §2 van het Burgerlijk Wetboek is de consument verplicht de verkoper te informeren over het bestaan van een gebrek aan conformiteit binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.

11. Privacybescherming - verwerking van persoonsgegevens

De door de klant verstrekte persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk. Wij zijn verplicht deze alleen te gebruiken in het kader van de verwerking en uitvoering van de bestelling van de klant en toegang tot deze informatie te beperken tot de medewerkers die deze informatie nodig hebben voor de juiste afhandeling van bestellingen.

Deze gegevens kunnen door onze diensten worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Als de klant niet wil dat zijn gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, wordt hij verzocht dit ons via het contactformulier op onze website te laten weten.

Op elk moment is het mogelijk om toegang te krijgen tot en te wijzigen zijn persoonlijke gegevens door naar de pagina "Aanmelden" te gaan.

12. Klantenservice

Er is een contactformulier beschikbaar op de pagina contact waarmee de klantenservice bereikt kan worden voor vragen over een product, een bestelling, een terugbetaling, een retour of iets anders.

13. Geschillen

In geval van geschillen tussen partijen of incasso-procedures, zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd die afhankelijk zijn van onze hoofdzetel, in het Frans.

De toepasselijke wet is de Belgische wet.

14. Wijzigingen in de overeenkomst

Elke wijziging in de specifieke afspraken of de algemene voorwaarden moet schriftelijk en door alle partijen ondertekend worden in de vorm van een aanvulling.

15. Reddingbepaling

De ongeldigheid of onwettigheid van één van de bepalingen in de overeenkomsten (specifieke en algemene voorwaarden) tussen partijen, leidt op geen enkele manier tot de ongeldigheid of nietigheid van de andere voorwaarden in de overeenkomst tussen partijen - de bepalingen blijven geheel geldig.